องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
ผู้บริหาร
(นายพรชัย ไชยนาน)
นายก อบต.หนองแวงผู้บริหาร/สภาราคาน้ำมัน ปตท.

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านคำนกกก หมู่1
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2561 | เปิดอ่าน : 1
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองแวง หมู่2
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2561 | เปิดอ่าน : 1
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านนากระแต้ หมู่3
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2561 | เปิดอ่าน : 1
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านนาข่า หมู่4
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2561 | เปิดอ่าน : 2
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านดอนกลาง หมู่6
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2561 | เปิดอ่าน : 2
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านนาพระชัย หมู่7
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2561 | เปิดอ่าน : 2


ภาพกิจกรรม

เมื่อวันเสาร์ ที่6 พฤษภาคม 2560 อบต.หนองแวง จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพทำความดีถวายพ่อหลวง สุขที่ได้ปั่นรวมใจไทยหนองแวง โดยมีนายวรวิทย์ พิมพะนิตย์ นายอำเภอบ้านแพง เป็นประธานในพิธี โดยมีทีมปั่นจักรยานจากอำเภอเซกา อำเภอศรีสงคราม และอำเภอบ้านแพงเข้าร่วมปั่นด้วย


เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 อบต.หนองแวงจัดงานโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยมีนายพรชัย ไชยนาน นายก อบต.หนองแวง เป็นประธานในพิธีเปิด สถานีเรือบ้านแพง ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ในการนี้ได้มีการแสดงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเด็กๆนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในตำบลหนองแวง ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรและสรรหาเป็นพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2560 | เปิดอ่าน : 9
ประกาศ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2560 | เปิดอ่าน : 3
ประกาศ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2560 | เปิดอ่าน : 3
ประกาศ เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2560 | เปิดอ่าน : 5
ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2560 | เปิดอ่าน : 3
รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบ2560 (รอบเดือนเมษายน)
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2560 | เปิดอ่าน : 19


วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน

มหกรรม ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพดี ทำความดีถวายพ่อหลวง
(08 พฤษภาคม 2560)

กิจกรรมการปั่นจักรยาน อบต.หนองแวง
(08 พฤษภาคม 2560)

หนังสือราชการกรม

แนะนำผู้บริหาร
(นายประเสริฐ ตั้งอุปละ)
ปลัด อบต.หนองแวง

ข้อมูลข่าวสาร

ระบบ online กรมส่งเสริมฯ