องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
ผู้บริหาร
(นายพรชัย ไชยนาน)
นายก อบต.หนองแวงผู้บริหาร/สภาราคาน้ำมัน ปตท.

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่1 บ้านคำนกกก
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2560 | เปิดอ่าน : 12 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
โครงการก่อสร้าง คสล. หมู่2 บ้านหนองแวง
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2560 | เปิดอ่าน : 14 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
โครงการก่อสร้าง คสล. หมู่3 บ้านนากระแต้
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2560 | เปิดอ่าน : 4 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง หมู่4 บ้านนาข่า
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2560 | เปิดอ่าน : 5 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่5 บ้านโนนสูง
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2560 | เปิดอ่าน : 10 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่6 บ้านดอนกลาง
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2560 | เปิดอ่าน : 4 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]


ภาพกิจกรรม

เมื่อวันเสาร์ ที่6 พฤษภาคม 2560 อบต.หนองแวง จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพทำความดีถวายพ่อหลวง สุขที่ได้ปั่นรวมใจไทยหนองแวง โดยมีนายวรวิทย์ พิมพะนิตย์ นายอำเภอบ้านแพง เป็นประธานในพิธี โดยมีทีมปั่นจักรยานจากอำเภอเซกา อำเภอศรีสงคราม และอำเภอบ้านแพงเข้าร่วมปั่นด้วย


เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 อบต.หนองแวงจัดงานโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยมีนายพรชัย ไชยนาน นายก อบต.หนองแวง เป็นประธานในพิธีเปิด สถานีเรือบ้านแพง ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ในการนี้ได้มีการแสดงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเด็กๆนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในตำบลหนองแวง ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2560 | เปิดอ่าน : 6
ประกาศ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2560 | เปิดอ่าน : 9
ประกาศ เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2560 | เปิดอ่าน : 7
ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2560 | เปิดอ่าน : 4
รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบ2560 (รอบเดือนเมษายน)
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2560 | เปิดอ่าน : 13
ประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรและสรรหาเป็นพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2560 | เปิดอ่าน : 10 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8]


วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน

มหกรรม ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพดี ทำความดีถวายพ่อหลวง
(08 พฤษภาคม 2560)

กิจกรรมการปั่นจักรยาน อบต.หนองแวง
(08 พฤษภาคม 2560)

หนังสือราชการกรม

แนะนำผู้บริหาร
(นายประเสริฐ ตั้งอุปละ)
ปลัด อบต.หนองแวง

ระบบ online กรมส่งเสริมฯ