องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
ผู้บริหาร
(นายพรชัย ไชยนาน)
นายก อบต.หนองแวงผู้บริหาร/สภาราคาน้ำมัน ปตท.

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วย บ้านหนองแวง หมู่11
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2561 | เปิดอ่าน : 6
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่2,5,8,15
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2561 | เปิดอ่าน : 2
โครงการก่อสร้าง คสล. หมู่1,4,5,6,7,9,12,13,14,16,17
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2561 | เปิดอ่าน : 3
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่การเกษตร หมู่1,2,3,6,11,17
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2561 | เปิดอ่าน : 2
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่3,5,14
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2561 | เปิดอ่าน : 6
โครงการขยายท่อเมนประปา บ้านนาพระชัย หมู่7
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2561 | เปิดอ่าน : 1


ภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ 13 เม.ย.61 อบต.หนองแวงจัดโครงการวันผู้สูงอายุและประเพณีวันสงกรานต์


เมื่อวันที่ 9 เม.ย.61 อบต.หนองแวงจัดโครงการคัดแยกขยะเป็นนิสัยร่วมใจลดขยะในชุมชน


เมื่อวันเสาร์ ที่6 พฤษภาคม 2560 อบต.หนองแวง จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพทำความดีถวายพ่อหลวง สุขที่ได้ปั่นรวมใจไทยหนองแวง โดยมีนายวรวิทย์ พิมพะนิตย์ นายอำเภอบ้านแพง เป็นประธานในพิธี โดยมีทีมปั่นจักรยานจากอำเภอเซกา อำเภอศรีสงคราม และอำเภอบ้านแพงเข้าร่วมปั่นด้วย


เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 อบต.หนองแวงจัดงานโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยมีนายพรชัย ไชยนาน นายก อบต.หนองแวง เป็นประธานในพิธีเปิด สถานีเรือบ้านแพง ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ในการนี้ได้มีการแสดงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเด็กๆนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในตำบลหนองแวง ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ2561 ไตรมาสที่2
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2561 | เปิดอ่าน : 5
ประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรและสรรหาเป็นพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2560 | เปิดอ่าน : 9
ประกาศ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2560 | เปิดอ่าน : 22
ประกาศ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2560 | เปิดอ่าน : 20
ประกาศ เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2560 | เปิดอ่าน : 5
ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2560 | เปิดอ่าน : 3


วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน

มหกรรม ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพดี ทำความดีถวายพ่อหลวง
(08 พฤษภาคม 2560)

กิจกรรมการปั่นจักรยาน อบต.หนองแวง
(08 พฤษภาคม 2560)

หนังสือราชการกรม

แนะนำผู้บริหาร
(นายประเสริฐ ตั้งอุปละ)
ปลัด อบต.หนองแวง

ข้อมูลข่าวสาร

ระบบ online กรมส่งเสริมฯ