องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม


image No Gift Policy
no gift policy
 
camera_alt ภาพกิจกรรม
ร่วมกันสร้างบ้านให้ นางสาวลัดดา จันทรดี ผู้พิการทางการได้ยิน หรือการสื่อความหมาย (7 ภาพ) [5 พฤษภาคม 2565]
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2565 [31 มีนาคม 2565]
โครงการกำจัดวัชพืช ประจำปี พ.ศ.2565 ณ บริเวณหนองเบิก บ้านนาพระชัย-บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม (38 ภาพ) [30 มีนาคม 2565]
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1/2565 (6 ภาพ) [15 มีนาคม 2565]
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ แจ้งผู้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
ประชาสัมพันธ์ แจ้งผู้ชำระภาษีป้าย พ.ศ.2565 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 31 มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19

play_arrow ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ ขยายท่อเมนประปา หมู่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview82
โครงการ ขยายท่อเมนประปา หมู่ 13 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview93
โครงการ ขยายท่อเมนประปา หมู่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview90

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้อทรายอะเบท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview7
ซื้อทรายอะเบท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview7
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารหน่วยงาน
นายจักพงษ์ ไชยศล
นายก อบต.หนองแวง
โทร : 081 729 5647
นายจักพงษ์ ไชยศล
นายก อบต.หนองแวง
โทร : 081 729 5647
ข้อมูลข่าวสาร

สถิติ sitemap
วันนี้ 44
สัปดาห์นี้2,307
เดือนนี้12,105
ปีนี้145,260
ทั้งหมด275,994


public หนังสือราชการ ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
วันที่หนังสือเรื่อง
12 พ.ค. 2565
ที่ นพ 0023.4/ว541 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่11
12 พ.ค. 2565
ที่ นพ 0023.4/ว542 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมความเเข้าใจเเนวทางการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการเเทนในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
11 พ.ค. 2565
ที่ นพ 0023.2/ว 2104 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
10 พ.ค. 2565
ที่ นพ0023.2/ว 2061 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565)
10 พ.ค. 2565
ที่ นพ 0023.2/ว 2070 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เรื่อง แจ้งผลสัมฤทธิ์การพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(กรณีเยียวยาผู้ไม่ผ่านการประเมินด้านที่ 3 รอบเดือนเมษายน 2563)
10 พ.ค. 2565
ที่ นพ 0023.2/ว 2071 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เรื่อง แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ 2565


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
12/05/2565
12/05/2565
ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
กพส.
11/05/2565
12/05/2565
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564
กม.
12/05/2565
12/05/2565
ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ.
12/05/2565
12/05/2565
การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 12 (MU Safe School Virtual Workshop 12)
สน.คท.
12/05/2565
12/05/2565
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนเมษายน 2565
[เอกสาร]
สน.คท.
12/05/2565
12/05/2565
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2565
[เอกสาร]
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง