องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
info แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2566
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT 2566)
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ขอความร่วมมือประชาชนในเขตตำบลหนองแวง หรือผู้มาติดต่องาน อบต.หนองแวง เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยสามารถเข้าตอบได้ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 มกราคม 2566 – 30 มิถุนายน 2566 ตามช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ ดังนี้ 1. คลิกที่ลิ้งค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/ke74k4 2.คิวอาร์โค้ด

ภาพ


QR CODE


ผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT 2566)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ภาพ


image No Gift Policy
no gift policy
 
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำ ระบบชลประทาน ท่อส่งน้ำ ระบบประปา และโครงสร้างพื้นฐาน... [18 สิงหาคม 2566]
จัดโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ฯ "ท้องถิ่นรักป่า" ณ สวนเฉลิมพระเกียรติบ้านนาข่า หมู่ที่ 4 และบ้านไชยศรี หมู่ที่ 12 [28 กรกฎาคม 2566]
จัดกิจกรรม โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2566 [27 กรกฎาคม 2566]
จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรงไข้เลือดออกเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือกออกและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลาย [27 กรกฎาคม 2566]
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ การฉีดพ่นหมอกควันป้องกันและควบคุมไข้เลือกออก poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview15
ข้อมูลตลาดในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview22
ประกาศ เรื่อง ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview35

play_arrow ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ ขยายท่อเมนประปา หมู่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview86
โครงการ ขยายท่อเมนประปา หมู่ 13 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview107
โครงการ ขยายท่อเมนประปา หมู่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview96

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง