องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม โทร. 042-530812 คำขวัญ : หินโตนน้ำตก มรดกล้ำค่า หนองเบิกแหล่งพันธุ์ปลา งามตาสาวหนองแวง ร่วมแรงพัฒนาสู่อาเซียน

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 89
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศ แผนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file ศูนย์ประสานงานเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ขอส่งประกาศให้มีการเลือกตั้งสามาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
photo ผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก อบต. อายุ 35 ปี และ สมาชิกสภา อบต. อายุ 25 ปี (นับถึงวันเลือกตั้ง) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
photo ปฏิทินการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo ประกาศ จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 63 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 63 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 63 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 63 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 63 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 63 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 63 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file ประกาศ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
photo ประกาศ ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปิดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73 |
insert_drive_file ประกาศ แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ป้องกันโควิด-19 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66 |
insert_drive_file ประกาศ การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106 |
insert_drive_file ประกาศ การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100 |
insert_drive_file งานพัฒนาชุมชน แจ้งประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
photo ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 272 |
1 - 20 (ทั้งหมด 47 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นางนิลุบล ผาลี)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หนองแวง
โทร : 089-276-4860
(นางนิลุบล ผาลี)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หนองแวง
โทร : 089-276-4860
ข้อมูลข่าวสาร