องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประชาสัมพันธ์ การฉีดพ่นหมอกควันป้องกันและควบคุมไข้เลือกออก poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file ข้อมูลตลาดในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file ประกาศการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างฯ ของ อบต.หนองแวง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม(สปก.) ประจำปี พ.ศ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file ป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 53 |
insert_drive_file แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file ประกาศออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 40 |
photo ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 13 |
photo การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ จำนวน 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 73 |
photo ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชั่นบัตรประจำตัวคนพิการดิจิตอล poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 66 |
photo ประชาสัมพันธ์ การขยายระยะเวลาโครงการลดราคาเคมีเกษตร ช่วยเกษตรกร เฟส 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 64 |
photo ขอเชิญชวนร่วมสมัครประกวดกองเชียร์ในกิจกรรมเดิน - วิ่งข้ามโขง นครพนม - คำม่วน มาราธอน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 68 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการฝ่าฝืนกฎหมายการติดตั้งป้ายโฆษณา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file ประกาศผลการลดพลังงานตามมาตรการลดการใช้พลังงานของ อบต. ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 70 |
1 - 20 (ทั้งหมด 84 รายการ) 1 2 3 4 5


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง