องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
group สำนักปลัด
(น.ส.นันทพร วังวรณ์)
หัวหน้าสำนักปลัด
ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายแจ่มศักดิ์ ทามี
นักจัดการงานทั่วไป
(น.ส.อมลรดา วงษ์หนายโกฎ)
นักทรัพยากรบุคคล
ว่าง
นักประชาสัมพันธ์
นางสาวจิดาภา ร่วมใจ
นักพัฒนาชุมชน
(น.ส.มัทนา สุรินทร)
จพง.ธุรการ
(จ.อ.ปัญญา ทาคำ)
จพง.ป้องกันฯ
ว่าง
นิติกร
นางสาวอุษาวดี จันทรังษี
จพง.สาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาวปิยะรัตน์ อุปเสน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
(น.ส.อิสรา สัมพันธ์)
ผช.จนท.พัฒนาชุมชน
(น.ส.กิรษา ณ กาฬสินธุ์)
ผช.จนท.ประชาสัมพันธ์
(นายเอกพงษ์ ไชยศล)
ผช.จนท.ป้องกันฯ
(น.ส.พรนิตา นามบุตร)
ผช.จนท.ธุรการ
(นายสุวิท เตโช)
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
(นายรุ่งพนาไพร วะบุตร)
พนง.ขับรถดับเพลิง
(นายทินกร กาบบัว)
นักการภารโรง
(นายวิชัย รัตนวงค์)
คนงานทั่วไป
(นางสุกี การกล้า)
คนสวน


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง