องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
camera_alt ภาพกิจกรรม
เชิญคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ประชุมเพื่ออนุมัติช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีปัญหาาด้านสุขสภาพ [15 มีนาคม 2566]
สำนักปลัด อบต.หนองแวง วันที่ 9 มีนาคม 2566 ร่วมมอบป้ายซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ [9 มีนาคม 2566]
โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ซ.2566 ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2566 (33 ภาพ) [30 มกราคม 2566]
โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิต คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง (16 ภาพ) [8 กันยายน 2565]
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 และ 2 ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 (14 ภาพ) [17 สิงหาคม 2565]
จัดโครงการท้องถิ่นปลุกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินสืบสานสู่ 90 ล้านต้น" ณ วัดบ้านไชยศรี (10 ภาพ) [8 สิงหาคม 2565]
ร่วมกิจกรรม คปสอ.บ้านแพงรับการประเมินตำบลจัดการสุขภาพ บ้านน้อยทองคำ ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม (18 ภาพ) [8 สิงหาคม 2565]
พิธีเปิดโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองแวง และโครงการพัฒนาครอบครัวและชุมชนตำบลหนองแวง ณ โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล (10 ภาพ) [2 สิงหาคม 2565]
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ สำนักปลัด อบต.หนองแวง มอบไม้เท้าไดโซให้ผู้สูงอายุ (4 ภาพ) [1 สิงหาคม 2565]
เข้าร่วมพิธีรำบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช จังหวัดนครพนม (26 ภาพ) [8 กรกฎาคม 2565]
1 2 3 4 5 1 - 10 (ทั้งหมด 49 รายการ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง