messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิต คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง (16 ภาพ)
รายละเอียด : วันที่ 8 กันยายน 2565 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้จัดทำโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิต คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
ผู้โพส : admin

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง