ชื่อเรื่อง : การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ จำนวน 6 เดือน
รายละเอียด : งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ สำนักปลัด อบต.หนองแวง หัวเรื่อง การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ จำนวน 6 เดือน โดยแบ่งจ่าย 3 งวด ตามอายุแบบขั้นได จำนวนเดือนละ 100,150,200,250 ตามลำดับ
ชื่อไฟล์ : 8MGXRLOFri110956.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้