messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ

+ ตั้งคำถามใหม่

เรื่อง ผู้เขียน ผู้ตอบ
+++++ ตั้งใจจะเสนอก่อนสิ้นปีงบฯ 66 แต่ไม่ทัน ดังนั้นจึงขอแสดงความคิดเห็นผ่าน สมาชิกสภา สภา และท่านผู้บริหารทุกท่านเพื่อพิจารณาในปีต่อไป+++++ เนื่องจากตำบลหนองแวงมีหลายหมู่บ้านและแต่ละหมู่บ้านก็อยู่ห่างไกลกันพอสมควร การซ่อมบำรุงที่ผ่านมาจำเป็นต้องเป็นโครงการขนาดใหญ่ และถนนต้องชำรุดทรุดโทรมจริงๆ ทำให้ ถนนบางเส้นที่ชำรุดไม่มาก แต่ชำรุดมานานแล้ว หลายสมัย ไม่ได้รับการเหลียวแลเท่าที่ควร เพราะทาง อบต.ต้องดูแลในจุดที่เดือดร้อนมากก่อน ทำให้ประชาชนบางส่วนไม่เข้าใจ เพราะไม่ได้รับการเหลียวแลมาโดยตลอด (พังไม่มาก แต่ก็พังมานานแสนนาน) ที่ผ่านมาผู้เสนอได้มีโอกาสได้ไปพบโครงการของทางตำบลโพนทองอยู่โครงการหนึ่ง ซึ่งทาง อบต.จะจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปชนิดถุงมาสำรองไว้ตามศาลาประชาคมหมู่บ้าน เพื่อให้ทางหมู่บ้านนั้น ๆ โดยประสานผู้นำชุมชนให้ใช้ซ่อมบำรุงกันเองในกรณีที่ถนนชำรุด แตก เป็นหลุมบ่อขนาดไม่ใหญ่นัก ประมาณหมู่ละ 20 - 30 กระสอบแล้วแต่ขนาดและจำนวนของถนน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อชุมชนเป็นอย่างมาก เพราะไม่ต้องเสียเวลาแจ้งผ่านสมาชิก หรือไปแจ้งที่ อบต.ด้วยตนเอง ซ้ำยังต้องใช้ระยะเวลาในการรอดำเนินการ (ส่วนใหญ่มักได้คำตอบว่าไม่ได้ตั้งงบฯ แล้วก็เงียบหายไป ทำให้ชาวบ้านรู้สึกถึงการไม่ให้ความสำคัญต่อความเดือดร้อนของชุมชนอย่างจริงใจเท่าใดนัก) ผู้เสนอจึงเห็นว่าโครงการนี้มีประโยชน์ทั้งต่อชุมชน และต่อการดำเนินการของ อบต. เอง จึงใคร่ขอเสนอให้ทางผู้บริหารพิจารณาบรรจุโครงการลักษณะดังกล่าวเข้าแผนงบประมาณ โดยอาจใช้สารสนเทศจากการประเมินผลสถิติการเบิกจ่าย เพื่อพิจารณาการซ่อมบำรุงครั้งใหญ่ในปีต่อไป -------------------------------- จากการสอบถามข้อมูล จุดที่ควรปรับปรุงของตำบลโพนทองคือทาง อบต.นำยางมะตอยสำเร็จไปกองอยู่หมู่บ้านเดียวในปริมาณมาก ทำให้การเบิกจ่ายและขนย้ายไปใช้ลำบากของจึงกองจนผุพังไม่ได้ใช้งาน ทิ้งอย่างไร้ประโยชน์ทั้งๆ ที่จุดที่เป็นหลุมแตกหักก็ยังมี แต่ไม่มีคนเอาไปซ่อมเพราะของไปกองอยู่ที่เดียว [[ควรแก้ไขโดยการกระจายไปเก็บตามศาลาแต่ละหมู่บ้าน ๆ ละ 20-30 ถุง ตามความเหมาะสม]] คณะลูกบ้าน เมื่อ : 2024-02-09 14:28:24 ดู : 84 1
ถ้าน้ำประปาไม่ไหลสามารถแจ้งที่ใคร ยิ่งศักดิ์ เมื่อ : 2022-04-18 09:43:08 ดู : 38 1
วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงคืออะไรคะ รวิวรรณ เมื่อ : 2022-04-18 09:41:16 ดู : 21 1
ขออนุญาตก่อสร้างบ้านต้องใช้เอกสารอะุไรบ้างครับ ธนพล เมื่อ : 2022-04-18 09:40:01 ดู : 22 1
สามารถติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงได้ที่ไหนบ้างครับ สิทธิชัย เมื่อ : 2022-04-18 09:35:21 ดู : 27 1
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงจะจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการในช่วงวันที่เท่าไร อิทธิเดช เมื่อ : 2022-04-18 09:33:23 ดู : 21 1
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงเปิด-ปิด ทำการกี่โมง น้ำฝน เมื่อ : 2022-04-18 09:32:01 ดู : 17 1
เอกสารหลักฐานในการยื่นลงทะเบียนขอรับเบี้ยผู้พิการ มีอะไรบ้าง นันทริกา เมื่อ : 2022-04-18 09:29:12 ดู : 16 1
เอกสารหลักฐานในการยื่นลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีอะไรบ้าง สง่า เมื่อ : 2022-04-18 09:28:07 ดู : 19 1
สำหรับเด็กแรกเกิดสามารถมาเยื่อนขอรับเงินอุดหนุนเด็กได้ช่วงใด อมรรัตน์ เมื่อ : 2022-04-18 09:27:17 ดู : 21 1
ทิ้งขยะไม่เป็นที่บริเวณที่สาธารณะ ลำดวล เมื่อ : 2022-04-18 09:22:52 ดู : 23 1

ทั้งหมด 11 คำถาม [ทั้งหมด 1 หน้า] [1]

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง