องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

+ ตั้งคำถามใหม่

เรื่อง ผู้เขียน ผู้ตอบ
ถ้าน้ำประปาไม่ไหลสามารถแจ้งที่ใคร ยิ่งศักดิ์ เมื่อ : 2022-04-18 09:43:08 ดู : 11 1
วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงคืออะไรคะ รวิวรรณ เมื่อ : 2022-04-18 09:41:16 ดู : 7 1
ขออนุญาตก่อสร้างบ้านต้องใช้เอกสารอะุไรบ้างครับ ธนพล เมื่อ : 2022-04-18 09:40:01 ดู : 8 1
สามารถติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงได้ที่ไหนบ้างครับ สิทธิชัย เมื่อ : 2022-04-18 09:35:21 ดู : 8 1
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงจะจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการในช่วงวันที่เท่าไร อิทธิเดช เมื่อ : 2022-04-18 09:33:23 ดู : 5 1
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงเปิด-ปิด ทำการกี่โมง น้ำฝน เมื่อ : 2022-04-18 09:32:01 ดู : 5 1
เอกสารหลักฐานในการยื่นลงทะเบียนขอรับเบี้ยผู้พิการ มีอะไรบ้าง นันทริกา เมื่อ : 2022-04-18 09:29:12 ดู : 4 1
เอกสารหลักฐานในการยื่นลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีอะไรบ้าง สง่า เมื่อ : 2022-04-18 09:28:07 ดู : 5 1
สำหรับเด็กแรกเกิดสามารถมาเยื่อนขอรับเงินอุดหนุนเด็กได้ช่วงใด อมรรัตน์ เมื่อ : 2022-04-18 09:27:17 ดู : 6 1
ทิ้งขยะไม่เป็นที่บริเวณที่สาธารณะ ลำดวล เมื่อ : 2022-04-18 09:22:52 ดู : 7 1

ทั้งหมด 29 คำถาม [ทั้งหมด 1 หน้า] [1]


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง