messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
play_arrow ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2562 | เปิดอ่าน : 600
ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2562 | เปิดอ่าน : 1087
โครงการ ขยายท่อเมนประปา หมู่ 13 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2562 | เปิดอ่าน : 73
โครงการ ขยายท่อเมนประปา หมู่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2562 | เปิดอ่าน : 70
โครงการ ขยายท่อเมนประปา หมู่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2562 | เปิดอ่าน : 83
โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ 17 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2562 | เปิดอ่าน : 362
โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ 16 สายสวนยายจอม-สวนนานายรุ่งพนาไพร วะบุตร poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2562 | เปิดอ่าน : 366
โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ 16 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2562 | เปิดอ่าน : 401
โครงการ ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 14 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2562 | เปิดอ่าน : 381
โครงการ ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 13 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2562 | เปิดอ่าน : 534
โครงการ ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 12 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2562 | เปิดอ่าน : 452
โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ 11 นานายธีระพงษ์ แวงดา-หนองแต้ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2562 | เปิดอ่าน : 377
โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ 11 สายหนองเบิก-นานายเรือง ผาพรหม poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2562 | เปิดอ่าน : 398
โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2562 | เปิดอ่าน : 386
โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2562 | เปิดอ่าน : 360
โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2562 | เปิดอ่าน : 359
โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2562 | เปิดอ่าน : 352
โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2562 | เปิดอ่าน : 335
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.หมู่ 13 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2562 | เปิดอ่าน : 373
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2562 | เปิดอ่าน : 384
1 - 20 (ทั้งหมด 35 รายการ) 1 2

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง