องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
group กองช่าง
(นายนพดล ทุมหอม)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(ว่าง)
วิศกรโยธา
นายชัชชัย ทองทับ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายสดใส ผาอินดี
จพง.ประปา
นางภัทรานิษฐ์ ติธรรม
ผช.จพง.ธุรการ
นายไกรวุธ ภาโสม
ผช.ช่างโยธา
(นายกิตติพงษ์ จองไว)
พนง.จดมาตรวัดน้ำ
นายพิทยศักดิ์ สีหา
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายจตุพัฒน์ จันทร์เต็ม
ผช.ช่างไฟฟ้า


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง