องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
group หัวหน้าส่วนราชการ
นายไผทพัฒน์ มีบาง
รองปลัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
โทร : 095 163 0688
นายไผทพัฒน์ มีบาง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
โทร : 095 163 0688
น.ส.นันทพร วังวรณ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 093 312 8425
นางลักขณา สัมพันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 061-161-9567
นายนพดล ทุมหอม
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 087 019 5279
นายชาญชัย ยศทอง
ผอ.กองการศึกษา
โทร : 063 707 2924


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง