องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
verified_user คู่มือประชาชน
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file ประกาศ คู่มือสำหรับประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 338 |
insert_drive_file ประกาศ คู่มือสำหรับประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่1) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 314 |
insert_drive_file การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 295 |
insert_drive_file การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 327 |
insert_drive_file การรับชำระภาษีโรงเรือน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 315 |
insert_drive_file การรับชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 314 |
insert_drive_file การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 297 |
insert_drive_file การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 339 |
insert_drive_file การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 316 |
insert_drive_file การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 317 |
insert_drive_file การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 321 |
insert_drive_file การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 330 |
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง