องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม โทร. 042-530812 คำขวัญ : หินโตนน้ำตก มรดกล้ำค่า หนองเบิกแหล่งพันธุ์ปลา งามตาสาวหนองแวง ร่วมแรงพัฒนาสู่อาเซียน

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 543
verified_user คู่มือประชาชน
insert_drive_file ประกาศ คู่มือสำหรับประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198 |
insert_drive_file การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192 |
insert_drive_file การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179 |
insert_drive_file การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187 |
insert_drive_file การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178 |
insert_drive_file การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193 |
insert_drive_file การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174 |
insert_drive_file การรับชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186 |
insert_drive_file การรับชำระภาษีโรงเรือน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179 |
insert_drive_file การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183 |
insert_drive_file การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170 |
insert_drive_file ประกาศ คู่มือสำหรับประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่1) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177 |
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นางนิลุบล ผาลี)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หนองแวง
โทร : 089-276-4860
(นางนิลุบล ผาลี)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หนองแวง
โทร : 089-276-4860
ข้อมูลข่าวสาร