messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
play_arrow แผนการตรวจสอบภายใน
การประเมินความเสี่ยง ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 574
การทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 1395
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 597
นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 479
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 1013
แผนการตรวจสอบระยะยาว(แผน3ปี) ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 737
แผนการตรวจสอบระยะยาว(แผน3ปี) ประจำปีงบประมาณ 2563-2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2563 | เปิดอ่าน : 408
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2563 | เปิดอ่าน : 490
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | เปิดอ่าน : 433
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | เปิดอ่าน : 363
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2560 | เปิดอ่าน : 375
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง