องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อโพเดียม แบบไม้ ขนาดกว้าง 42 ซม. สูง 95 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 บ้านดอนกลาง (สายสวนนายพุทธา สดชื่น) กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 100 เมตร ป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 บ้านดอนกลาง (สายป่าช้าบ้านดอนกลาง) กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 122 เมตร ป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูพร้อมฝาราง หมู่ 4 บ้านนาข่า (สายบ้านนายจูม สุพรรณ ถึง บ้านนางแวว สาที) ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ความสูง 0.70 เมตร ยาว 111 เมตร ป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่ 12 บ้านไชยศรี (สายถนน รพช. ไชยศรี ถึง โพนทอง) งานร่องน้ำไร้ท่อ ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 770 ม. ลึกเฉลี่ย 0.60 ม. งานบ่อผันน้ำลงใต้ดิน ขนาดกว้าง 0.80 ม. ยาว 0.80 ม. ลึกเฉลี่ย 1.20 ม. จำนวน 78 จุด ป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศในอาคารศูนย์กู้ชีพและอาคารสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน บท 80-6118 นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน บท 8756 นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารศูนย์กู้ชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล (ซับเมอร์ส) ขนาด 1 แรงม้า และ เครื่องสูบน้ำบาดาล (ซับเมอร์ส) ขนาด 0.5 แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างซ่อมแซมระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่1 บ้านคำนกกก (หนองผือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อคอมพิวเตอร์ ตั้งโต๊ะ All In One (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นเลเซอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ยี่ห้อ canon pixma G2010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงานโครงการวันผู้สูงอายุและประเพณีวันสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์การฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 บ้านโนนสูง (สายสางข้าว) จำนวน 2 ช่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 บ้านคำพอก (สายนานายสุจินต์) กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 100 เมตร พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ 7 บ้านนาพระชัย ดินลูกรัง 600 ลบ.ม. ปรับเกลี่ยแต่งเรียบร้อย 600 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ระหว่าง วันที่ 27 - 31 มีนาคม 2566 (จำนวน 5 วัน ๆ ละ 18,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 90,000 บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้ออุปกรณ์ในการอบรมโครงการพัฒนาและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานสวนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ผู้นำชุมชน และคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อโคมถนน Steet Light Solar cell ALO 30 Watt หมู่ 9 บ้านโนนสมบูรณ์ จำนวน 12 ชุด แสงขาว 5700 เสาสูง 6.00 เมตร เหล็กเคลือบกาวาไนท์ ขนาด 2.5 นิ้ว (คาดน้ำเงิน) พร้อมตอม่อขนาด 0.80 x 0.80 เมตร ด้านบนขนาด 0.40 x 0.40 เมตร สูง 0.80 เมตร อายุการใช้งานมากกว่า 50,000 ชั่วโมง พร้อมติดตั้ง พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อโคมถนน Steet Light Solar cell ALO 30 Watt หมู่ 13 บ้านคำนกกกเหนือ จำนวน 12 ชุด แสงขาว 5700 เสาสูง 6.00 เมตร เหล็กเคลือบกาวาไนท์ ขนาด 2.5 นิ้ว (คาดน้ำเงิน) พร้อมตอม่อขนาด0.80 x 0.80 เมตร ด้านบนขนาด0.40 x 0.40 เมตร สูง 0.80 เมตร อายุการใช้งานมากกว่า 50,000 ชั่วโมง พร้อมติดตั้ง พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างเหมาจัดทำรายงานประจำปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างเหมาจัดทำรายงานประจำปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed วัสดุอุปกรณ์โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ หมู่ 14 บ้านนาพระชัย (นายสมพงษ์ อินทรักษ์)
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 5078 (นครพนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ หมู่ 1 บ้านคำนกกก (นายสุบิน ศรีรักษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมกรองน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพ รถยนต์กู้ชีพ ทะเบียน กง 7038 นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการกิจกรรมด้านการพัฒนาผู้สูงอายุ เด็ก คนพิการและผู้ด้อยโอกาส กิจกรรมฝึกอบรมทำยาหม่องสมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 13 (รื้อถอนเคลื่อนย้ายและติดตั้งหอถังสูงเหล็ก รูปทรงบอล 12 ลบ.ม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างรื้อสุขภัณฑ์ (โถส้วม) และ ติดตั้งสุขภัณฑ์ (โถส้วม) พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้ทำงานผู้บริหาร ชุดโต๊ะเก้าอี้ระดับวิชาการ และโต๊ะพับอเนกประสงค์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อชุดกีฬา โครงการกีฬาต้านยาเสพติด บ้านแพง - นาทม เกมส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อผ้าคลุมโต๊ะ (ขนาด 60 x 200 x 76 ซม.)ผ้าคลุมโต๊ะหัวโค้ง (ขนาด 60 x 240 ซม.)ผ้าคลุมโต๊ะ (ขนาด 75 x 180 ซม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อโถส้วม แบบนั่งราบ ราดน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างซ่อมแซมท่อภายในระบบผลิตน้ำประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก (หนองยาว) หมู่ 6 บ้านดอนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดโต๊ะผู้บริหาร ชุดโต๊ะทำงานทั่วไป ชั้นเก็บเอกสารแบบ 40 ช่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อปั้มสูบน้ำบาดาล ขนาด 1.5 แรงม้า 220 V 14 ใบพัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
1 - 50 (ทั้งหมด 392 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง