องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed จ้างย้ายท่อส่งน้ำประปาออกจากพื้นที่ก่อสร้างถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 หมู่ 6 บ้านดอนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา และ ถ้วยรางวัล เพื่อใช้ในโครงการกีฬาต้านยาเสพติดตำบลหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อวัสดุอุกรณ์ในการจัดงานโครงการกีฬาต้านยาเสพติดตำบลหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างเครื่องเสียง เพื่อใช้ในโครงการกีฬาต้านยาเสพติดตำบลหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างจัดเตรียมสถานที่ พร้อมเก็บทำความสะอาด โครงการกีฬาต้านยาเสพติดตำบลหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้ออุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก,ลาน คสล. หมู่ 16 บ้านหนองแวง สายป่าช้าบ้านหนองแวง กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 73 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตรเทลานคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 209 ตางรางเมตร ความหนา 0.12 เมตร ป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านนากระแต้ ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 29 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร (สายบ้านนากระแต้ - ทางอบจ.) พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านหนองแวง ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 39 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร (สายบ้านนายสายัญ สาที ) ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร (สายหนองแวง-โนนสมบูรณ์) พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 บ้านนาพระชัย (สายทางดอนปู่ตา) กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 82.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้านดอนกลาง (สายบ้านดอนกลาง ไป ป่าหว้าน)กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 160 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 บ้านโนนสมบูรณ์ (สายบ้านโนนสมบูรณ์ ไป บ้านหนองแวง) กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 199 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างปรับปรุงระบบประปาบาดาล หมู่ 14 บ้านนาพระชัย พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 13 บ้านคำนกกกเหนือ (สายบ้าน น.ส.วิสุดา ต้อยสิมมา ไป บ้านนางวรกี วะนาคำ) ช่วงที่ 1 กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 192 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 3 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 5 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 บ้านคำพอก กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 190 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร (สายบ้านนายวศิน ไป บ้านนางชนัญญา)ป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 บ้านไชยศรี กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 174 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร (สายสวนนายสมควร ศักดิ์ศรี ไป นานางแดง ศักดิ์ศรี) ป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างขยายเขตระบบท่อส่งน้ำประปา ท่อ PVC ยาว 4 เมตร ชั้น 8.5 เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว จำนวน 500 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย หมู่ 1 บ้านคำนกกก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน คสล.รอบเมรุเผาศพ วัดอรัญญา หมู่ 14 บ้านนาพระชัย เทลานคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 565.82 ตารางเมตร หนา 0.12 เมตร ป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงขนาด 10 ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,500 ลิตร จำนวน 4 ลูก ) หมู่ 7 บ้านนาพระชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว + ท่อกรุกันทรุด 3 ท่อน ( ความลึกไม่น้อยกว่า 50 เมตร ) หมู่ 12 บ้านไชยศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อรางวัลและวัสดุอุปกรณ์ในการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างเวทีและเครื่องเสียง เพื่อใช้ในการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 บ้านโนนสูง ช่วงที่ 1 เททับคอนกรีตเดิม ช่วงที่ 2 ข้างวัดโนนสูงสามัคคีธรรม และ ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านคำนกกก กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 65 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร (ภายในหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อโคมถนน Street Light Solar Cell ALO 30 watt หมู่ 14 บ้านนาพระชัย จำนวน 6 ชุด แสงขาว 5700 เสาสูง 6.00 เมตร เหล็กเคลือบกาวาไนท์ ขนาด 2.5 นิ้ว พร้อมตอม่อ ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร ด้านบนขนาด 0.30 x 0.30 เมตร สูง 0.60 เมตร อายุการใช้งานมากกว่า 50,000 ชั่วโมง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 บ้านดอนกลาง ป้ายโครงการ 1 ป้าย ช่วงที่ 1 สายบ้านดอนกลาง-บ้านปากห้วยม่วง กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 112 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ช่วงที่ 2 สายบ้านดอนกลาง-หนองยาว กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 89 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 11 บ้านหนองแวง ป้ายโครงการ 1 ป้าย ช่วงที่ 1 สายบ้านนางสมอาน-บ้านนายบัญชี แก้วคนตรง กว้าง 3 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 24 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ช่วงที่ 2 สายหนองแวงหนองมั่ง กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 115 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อโคมถนน Street Light Solar Cell ALO 30 watt หมู่ 9 บ้านโนนสมบูรณ์ จำนวน 6 ชุด แสงขาว 5700 เสาสูง 6.00 เมตร เหล็กเคลือบกาวาไนท์ ขนาด 2.5 นิ้ว พร้อมตอม่อ ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร ด้านบนขนาด 0.30 x 0.30 เมตร สูง 0.60 เมตร อายุการใช้งานมากกว่า 50,000 ชั่วโมง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อโคมถนน Street Light Solar Cell ALO 30 watt หมู่ 14 บ้านน้อยทองคำ จำนวน 7 ชุด แสงขาว 5700 เสาสูง 6.00 เมตร เหล็กเคลือบกาวาไนท์ ขนาด 2.5 นิ้ว พร้อมตอม่อ ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร ด้านบนขนาด 0.30 x 0.30 เมตร สูง 0.60 เมตร อายุการใช้งานมากกว่า 50,000 ชั่วโมง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 17 บ้านคำเจริญ สายสวนนางบุญเส็ง-สวนนายถนอม กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 199 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อโคมถนน Street Light Solar Cell ALO 30 watt หมู่ 3 บ้านนากระแต้ จำนวน 6 ชุด แสงขาว 5700 เสาสูง 6.00 เมตร เหล็กเคลือบกาวาไนท์ ขนาด 2.5 นิ้ว พร้อมตอม่อ ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร ด้านบนขนาด 0.30 x 0.30 เมตร สูง 0.60 เมตร อายุการใช้งานมากกว่า 50,000 ชั่วโมง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 บ้านนาพระชัย ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองแวง(อบต.หนองแวง) กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 47.60 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อโคมถนน Street Light Solar Cell ALO 30 watt หมู่ 7 บ้านนาพระชัย จำนวน 7 ชุด แสงขาว 5700 เสาสูง 6.00 เมตร เหล็กเคลือบกาวาไนท์ ขนาด 2.5 นิ้ว พร้อมตอม่อ ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร ด้านบนขนาด 0.30 x 0.30 เมตร สูง 0.60 เมตร อายุการใช้งานมากกว่า 50,000 ชั่วโมง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อโคมถนน Street Light Solar Cell ALO 30 watt หมู่ 5 บ้านโนนสูง จำนวน 6 ชุด แสงขาว 5700 เสาสูง 6.00 เมตร เหล็กเคลือบกาวาไนท์ ขนาด 2.5 นิ้ว พร้อมตอม่อ ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร ด้านบนขนาด 0.30 x 0.30 เมตร สูง 0.60 เมตร อายุการใช้งานมากกว่า 50,000 ชั่วโมง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อโคมถนน Street Light Solar Cell ALO 30 watt หมู่ 15 บ้านน้อยทองคำ จำนวน 7 ชุด แสงขาว 5700 เสาสูง 6.00 เมตร เหล็กเคลือบกาวาไนท์ ขนาด 2.5 นิ้ว พร้อมตอม่อ ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร ด้านบนขนาด 0.30 x 0.30 เมตร สูง 0.60 เมตร อายุการใช้งานมากกว่า 50,000 ชั่วโมง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างซ่อมบานประตู - หน้าต่างอาคารหอประชุม อบต.หนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 4 บ้านนาข่า ปริมาณดินลูกรัง 1,110 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย (สายทางหลวงหมายเลข 212- ที่นางจำปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 6 บ้านดอนกลาง ปริมาณดินลูกรัง 1,110 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบร้อย (สายสวนนายชมเชย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 8 บ้านดอนกลาง ปริมาณดินลูกรัง 1,200 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 10 บ้านคำพอก ปริมาณดินลูกรัง 1,350 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบร้อย ช่วงที่ 1 สายสวนนายเติม ขออาศัย -สวนนางเพ็ญ พันสวัสดิ์ช่วงที่ 2 สายที่ดินโรงเรียน - สวนนายวิรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 12 บ้านไชยศรี ปริมาณดินลูกรัง 1,200 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบร้อย ช่วงที่ 1 สายนานางแดง -นานางสุทธิดา ช่วงที่ 2 สายทางไชยศรีคำพอก - สวนนายพิชาญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 13 บ้านคำนกกกเหนือ ปริมาณดินลูกรัง 1,200 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบร้อย (สายสวนนางอุสา วิเศษทรัพย์ ไป หนองตอใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อโคมถนน Steetlight Solarcell ALO 30 watt หมู่ 2 แสงขาว 5,700 เสาสูง 6.00 เมตร เหล็กเคลือบกาวาไนท์ ขนาด 2.5 นิ้ว พร้อมตอม่อ ขนาด 0.60 x 0.60 ม. ด้านบนขนาด 0.30 x 0.30 ม. สูง 0.60 ม. อายุการใช้งานมากกว่า 50,000 ชั่วโมง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 16 บ้านหนองแวง ปริมาณดินลูกรัง 2,506 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบร้อย (สายสวนนายนาน ผาพรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อโคมถนน Steetlight Solarcell ALO 30 watt หมู่ 11 แสงขาว 5,700 เสาสูง 6.00 เมตร เหล็กเคลือบกาวาไนท์ ขนาด 2.5 นิ้ว พร้อมตอม่อ ขนาด 0.60 x 0.60 ม. ด้านบนขนาด 0.30 x 0.30 ม. สูง 0.60 ม. อายุการใช้งานมากกว่า 50,000 ชั่วโมง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 16 บ้านหนองแวง ปริมาณดินลูกรัง 475.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบร้อย (สายข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง ไป ป่าช้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 17 บ้านคำเจริญ ปริมาณดินลูกรัง 1,200 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบร้อย ช่วงที่ 1 สายถนน อบจ.คำเจริญดงน้อย ถึง สวนนางรุ้ง ช่วงที่ 2 สายนานางหนูพิศ ถึง สวนนายสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
1 - 50 (ทั้งหมด 330 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง