messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม คำเจริญ - ดงน้อย - บ้านหนองแวง หมู่ที่ 11 ขนดกว้าง 5 ม. หนา 015 ม. ระยะทาง 955 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,775 ตรม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ประกวดราคาซื้อซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ (ยกสูง) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์วังหินโตนขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,400 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น จำนวน 2 จุด หมู่ 16 บ้านหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 66
rss_feed ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างก่อสร้างรั้ว ขนาดสูง 1.70 เมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า 30 เมตร พร้อมประตูรั้ว ขนาดสูง 1.50 เมตร ความยาว 5 เมตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคำนกกกเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อขยะ - ประปา หมู่ 14 บ้านนาพระชัย กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแวง - น้อยทองคำ หมู่ 16 บ้านหนองแวง กว้าง 5 เมตร ยาว 535 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 17 บ้านคำเจริญ (สายบ้านนายสมพร ถึง บ้านนางสวย ภักดี) กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 81 เมตร ป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่ 12 บ้านไชยศรี (สายถนน รพช. ไชยศรี ถึง โพนทอง) งานร่องน้ำไร้ท่อ ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 770 ม. ลึกเฉลี่ย 0.60 ม. งานบ่อผันน้ำลงใต้ดิน ขนาดกว้าง 0.80 ม. ยาว 0.80 ม. ลึกเฉลี่ย 1.20 ม. จำนวน 78 จุด ป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูพร้อมฝาราง หมู่ 4 บ้านนาข่า (สายบ้านนายจูม สุพรรณ ถึง บ้านนางแวว สาที) ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ความสูง 0.70 เมตร ยาว 111 เมตร ป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 บ้านดอนกลาง (สายสวนนายพุทธา สดชื่น) กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 100 เมตร ป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 บ้านดอนกลาง (สายป่าช้าบ้านดอนกลาง) กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 122 เมตร ป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed ซื้อวัสดุสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ชนิดผงและสารคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 บ้านคำพอก (สายนานายสุจินต์) กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 100 เมตร พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 บ้านโนนสูง (สายสางข้าว) จำนวน 2 ช่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed ซื้อโคมถนน Steet Light Solar cell ALO 30 Watt หมู่ 13 บ้านคำนกกกเหนือ จำนวน 12 ชุด แสงขาว 5700 เสาสูง 6.00 เมตร เหล็กเคลือบกาวาไนท์ ขนาด 2.5 นิ้ว (คาดน้ำเงิน) พร้อมตอม่อขนาด0.80 x 0.80 เมตร ด้านบนขนาด0.40 x 0.40 เมตร สูง 0.80 เมตร อายุการใช้งานมากกว่า 50,000 ชั่วโมง พร้อมติดตั้ง พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed ซื้อโคมถนน Steet Light Solar cell ALO 30 Watt หมู่ 9 บ้านโนนสมบูรณ์ จำนวน 12 ชุด แสงขาว 5700 เสาสูง 6.00 เมตร เหล็กเคลือบกาวาไนท์ ขนาด 2.5 นิ้ว (คาดน้ำเงิน) พร้อมตอม่อขนาด 0.80 x 0.80 เมตร ด้านบนขนาด 0.40 x 0.40 เมตร สูง 0.80 เมตร อายุการใช้งานมากกว่า 50,000 ชั่วโมง พร้อมติดตั้ง พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed ซื้อโต๊ะประชุมสภา 30 ที่นั่ง หน้าโต๊ะสีพีช ขาเหล็กซุปโครเมี่ยม ประกอบด้วย 1. โต๊ะประธาน ขนาด 60x240x75 ซม. จำนวน 1 ตัว 2. โต๊ะโล่ง ขนาด 60x200x75 ซม. จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาราง หมู่ 4 บ้านนาข่า (สายบ้านนางรัตติกาล มะลิหอม) ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.70 เมตร ความยาว 200 เมตร ป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาราง หมู่ 15 บ้านน้อยทองคำ (สายนานางมาลัย ศรีกระสอน ไป บ้านนางน้อย รัตนวงศ์) ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.70 เมตร ความยาว 200 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่ 1 บ้านคำนกกก งานร่องน้ำไร้ท่อ กว้าง 0.50 เมตร ยาว 380 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร งานบ่อผันน้ำลงใต้ดิน กว้าง 0.80 เมตร ยาว 0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร จำนวน 40 จุด (สายบ้านนายนี วงศ์เกตุ ไป ลำห้วยคำภู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed จ้างขยายเขตระบบท่อส่งน้ำประปา ท่อ PVC ยาว 4 เมตร ชั้น 8.5 เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว จำนวน 500 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย หมู่ 1 บ้านคำนกกก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 13 บ้านคำนกกกเหนือ (สายบ้าน น.ส.วิสุดา ต้อยสิมมา ไป บ้านนางวรกี วะนาคำ) ช่วงที่ 1 กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 192 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 3 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 5 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน คสล.รอบเมรุเผาศพ วัดอรัญญา หมู่ 14 บ้านนาพระชัย เทลานคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 565.82 ตารางเมตร หนา 0.12 เมตร ป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก,ลาน คสล. หมู่ 16 บ้านหนองแวง สายป่าช้าบ้านหนองแวง กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 73 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตรเทลานคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 209 ตางรางเมตร ความหนา 0.12 เมตร ป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านหนองแวง ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 39 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร (สายบ้านนายสายัญ สาที ) ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร (สายหนองแวง-โนนสมบูรณ์) พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านนากระแต้ ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 29 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร (สายบ้านนากระแต้ - ทางอบจ.) พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 บ้านไชยศรี กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 174 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร (สายสวนนายสมควร ศักดิ์ศรี ไป นานางแดง ศักดิ์ศรี) ป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed จ้างปรับปรุงระบบประปาบาดาล หมู่ 14 บ้านนาพระชัย พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 บ้านคำพอก กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 190 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร (สายบ้านนายวศิน ไป บ้านนางชนัญญา)ป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 บ้านโนนสมบูรณ์ (สายบ้านโนนสมบูรณ์ ไป บ้านหนองแวง) กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 199 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed จ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงขนาด 10 ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,500 ลิตร จำนวน 4 ลูก ) หมู่ 7 บ้านนาพระชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้านดอนกลาง (สายบ้านดอนกลาง ไป ป่าหว้าน)กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 160 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 บ้านนาพระชัย (สายทางดอนปู่ตา) กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 82.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed ซื้อโคมถนน Street Light Solar Cell ALO 30 watt หมู่ 15 บ้านน้อยทองคำ จำนวน 7 ชุด แสงขาว 5700 เสาสูง 6.00 เมตร เหล็กเคลือบกาวาไนท์ ขนาด 2.5 นิ้ว พร้อมตอม่อ ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร ด้านบนขนาด 0.30 x 0.30 เมตร สูง 0.60 เมตร อายุการใช้งานมากกว่า 50,000 ชั่วโมง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed ซื้อโคมถนน Street Light Solar Cell ALO 30 watt หมู่ 5 บ้านโนนสูง จำนวน 6 ชุด แสงขาว 5700 เสาสูง 6.00 เมตร เหล็กเคลือบกาวาไนท์ ขนาด 2.5 นิ้ว พร้อมตอม่อ ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร ด้านบนขนาด 0.30 x 0.30 เมตร สูง 0.60 เมตร อายุการใช้งานมากกว่า 50,000 ชั่วโมง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed จ้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 บ้านโนนสูง ช่วงที่ 1 เททับคอนกรีตเดิม ช่วงที่ 2 ข้างวัดโนนสูงสามัคคีธรรม และ ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed ซื้อโคมถนน Street Light Solar Cell ALO 30 watt หมู่ 7 บ้านนาพระชัย จำนวน 7 ชุด แสงขาว 5700 เสาสูง 6.00 เมตร เหล็กเคลือบกาวาไนท์ ขนาด 2.5 นิ้ว พร้อมตอม่อ ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร ด้านบนขนาด 0.30 x 0.30 เมตร สูง 0.60 เมตร อายุการใช้งานมากกว่า 50,000 ชั่วโมง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 บ้านนาพระชัย ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองแวง(อบต.หนองแวง) กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 47.60 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed ซื้อโคมถนน Street Light Solar Cell ALO 30 watt หมู่ 3 บ้านนากระแต้ จำนวน 6 ชุด แสงขาว 5700 เสาสูง 6.00 เมตร เหล็กเคลือบกาวาไนท์ ขนาด 2.5 นิ้ว พร้อมตอม่อ ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร ด้านบนขนาด 0.30 x 0.30 เมตร สูง 0.60 เมตร อายุการใช้งานมากกว่า 50,000 ชั่วโมง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 17 บ้านคำเจริญ สายสวนนางบุญเส็ง-สวนนายถนอม กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 199 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 17 บ้านคำเจริญ ปริมาณดินลูกรัง 1,200 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบร้อย ช่วงที่ 1 สายถนน อบจ.คำเจริญดงน้อย ถึง สวนนางรุ้ง ช่วงที่ 2 สายนานางหนูพิศ ถึง สวนนายสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed ซื้อโคมถนน Steetlight Solarcell ALO 30 watt หมู่ 16 แสงขาว 5,700 เสาสูง 6.00 เมตร เหล็กเคลือบกาวาไนท์ ขนาด 2.5 นิ้ว พร้อมตอม่อ ขนาด 0.60 x 0.60 ม. ด้านบนขนาด 0.30 x 0.30 ม. สูง 0.60 ม. อายุการใช้งานมากกว่า 50,000 ชั่วโมง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 10 บ้านคำพอก ปริมาณดินลูกรัง 1,350 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบร้อย ช่วงที่ 1 สายสวนนายเติม ขออาศัย -สวนนางเพ็ญ พันสวัสดิ์ช่วงที่ 2 สายที่ดินโรงเรียน - สวนนายวิรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 6 บ้านดอนกลาง ปริมาณดินลูกรัง 1,110 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบร้อย (สายสวนนายชมเชย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
1 - 50 (ทั้งหมด 144 รายการ) 1 2 3

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง