messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
cast ประกาศเชิญชวน-RSS
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม คำเจริญ - ดงน้อย - บ้านหนองแวง หมู่ที่ 11 ขนดกว้าง 5 ม. หนา 015 ม. ระยะทาง 955 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,775 ตรม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม คำเจริญ - ดงน้อย - บ้านหนองแวง หมู่ที่ 11 ขนาดกว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 955 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,775 ตรม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ประกวดราคาซื้อซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ (ยกสูง) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแวง - น้อยทองคำ หมู่ 16 บ้านหนองแวง กว้าง 5 เมตร ยาว 535 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 บ้านไชยศรีสายทางบ้านไชยศรี - บ้านคำพอก ตำบลหนองแวง กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 472 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,360 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 60
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51- 80 คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคำนกกกเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 77
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยทองคำ หมู่ 15 สายทางบ้านน้อยทองคำ-บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,500 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๓ บ้านนากระแต้ กว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๖๗ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 410
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านคำพอก หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแวง กว้าง 6 เมตร ยาว 352 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 226
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหนองเบิก หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวง กว้าง 5 เมตร ยาว 610 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 225
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ(นาข่า - ไชยศรี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 234
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ(นาข่า - ไชยศรี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 229
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง